برن

  1. خانه
  2. »
  3. سوئیس
  4. »
  5. برن
جستجو در مسافت 0 کیلومتر
مکالمه کارکنان: زبان فرانسوی ، انگلیسی ، فارسی
آدرس:
Thunstrasse 68 - 3006 Bern - Embassy of the Islamic Republic of Iran, برن, سوئیس
ساعت کار: ازدوشنبه تا جمعه از ساعت 9 تا 12:30
تلفن: 0313501076